การ์ดจอเพื่อการออกแบบ 3 มิติ AMD Vega Frontier Edition แรงกว่า Nvidia Titan XP ถึง 70 เท่า

ถ้าหากพูดถึงการแข่งขันในเรื่องหน่วยประมวลผลกลาง หรือที่ […]